ONS KLUB

ALGEMENE INLIGTING

 

 1. Die Berg-en-Dal Voetslaanklub het in 1986 tot stand gekom deur ‘n groep voetslaners van George, ‘n dorp, geleë in die Tuinroete-area van die Wes-Kaap.  Sodoende is formele beslag gegee aan ‘n spontane reëling wat ontwikkel het as gevolg van ‘n gedeelde liefde vir staptogte in die berge en omliggende gebiede.  Die klub het sedertdien gegroei tot ongeveer 120 lede waarvan ongeveer 40% gereeld aan staptogte deelneem.

 

 1. Die klub reël stapgeleenthede wat plaasvind gedurende Dinsdag- en Saterdag-oggende, asook rugsak en naweek-uitstappies en dan ook langer staptogte wat wissel tussen 3 en 8 dae.  Die staptogte op Dinsdae word beperk tot 3 ure (10 km).  Op Saterdae stap ons gewoonlik tussen 12 tot 20 km wat gemiddeld 4 tot 7 ure duur.  Op die eerste Dinsdag van elke maand word ‘n langer staptog gereël waar ‘n geleentheid geskep word vir almal om iets te eet en te drink in die natuur.

 

 1. Alle inligting betreffende staptogte word aangedui op die amptelike stapprogramme en vermeld die versamelpunt, datum en tyd wanneer ons begin, die moeilikheidsgraad, die bestemming asook die naam en kontakbesonderhede van die stapleier.  Die moeilikheidsgraad van staptogte word gegradeer as A, B, C of D, met “A” as redelik maklik en “D” wat moeilik en/of lank kan wees.

 

 1. Voordat ‘n persoon as lid van die klub kan aansluit, word van hom/haar verwag om vooraf, minstens 3 stapgeleenthede van die klub mee te maak.  Daarna kan ‘n persoon ‘n komiteelid nader om vir lidmaatskap van die klub aansoek te doen.  Aansoeke tot lidmaatskap sal ooreenkomstig klousule 5 van die klub se grondwet afgehandel word.

 

 1. Die klub, die bestuur, stapleiers en mede-stappers aanvaar hoegenaamd geen aanspreeklikheid vir persoonlike beserings en/of skade aangerig aan, die beskadiging of verlies van persoonlike eiendom of die dood van stappers en/of hul minderjariges gedurende uitstappies nie.  ‘n Nuwe lid of gas is verplig om ‘n voltooide en getekende vrywaringsvorm voor die aanvang van ‘n uitstappie, aan die stapleier te oorhandig.

 

 1. Aansoekers wat vir lidmaatskap oorweeg word moet:
  • kennis dra van die klub se Grondwet en Stapreëls;
  • fiks en gesond genoeg wees om die spesifieke stap wat aangebied word, te kan onderneem;
  • sosiaal by die groepsaktiwiteite inskakel;
  • verantwoordelikheid vir hom-/haarself kan aanvaar;
  • gedissiplineerd optree;
  • die omgewing respekteer.

 

 1. Die volgende gelde is betaalbaar voordat lidmaatskap toegestaan kan word:
  • eenmalige aansluitingsfooi:  R200;
  • jaarlikse ledegeld:  R120.

 

 1. Gaste fooi per aktiwiteit:  R50 (Sien 7.2 van die Grondwet).