Gouritspoort (droog) sirkel

Unieke No BND0154
Naam Gouritspoort (droog) sirkel
Koördinate S33.97349° E21.65616°
Graad ABC
     Afstand A  
     Klim-hoogte B  
     Terrein C  
Afstand + (km) 9.8
Totale klim-hoogte 487
Totale tyd + (ure) 5.52
Omgewing Herbertsdale
Permit/toestemming Toestemming
Begin/Eindig Naaste plaashuis aan Gouritspoort
Addisionele Inligting Dit is “bundu-bashing” deur klowe in die Langeberge tot in die Gourits en stroomaf tot by die begin