TUIS/HOME

WELKOM

Die Berg-en-Dal Voetslaanklub het in 1986 tot stand gekom deur ‘n groep voetslaners van George, ‘n dorp, geleë in die Tuinroete-area van die Wes-Kaap.  Die klub reël stapgeleenthede wat plaasvind gedurende Dinsdag- en Saterdag-oggende, asook rugsak en naweek-uitstappies en dan ook langer staptogte wat wissel tussen 3 en 8 dae.  Die staptogte op Dinsdae word beperk tot 3 ure (10 km).  Op Saterdae stap ons gewoonlik tussen 12 tot 20 km wat gemiddeld 4 tot 7 ure duur.  Op die eerste Dinsdag van elke maand word ‘n langer staptog gereël waar ‘n geleentheid geskep word vir almal om iets te eet en te drink in die natuur.

Indien jy ‘n gas is wat saam met ons wil stap, lees BELANGRIKE INLIGTING en voltooi en teken asseblief ‘n vrywaringsvorm en oorhandig dit aan die leier voor die stap begin.  Die vorm is hier beskikbaar VRYWARINGSVORM.  Ook in Engels beskikbaar by INDEMNITY FORM.

 

WELCOME

The Berg-en-Dal Hiking Club was established in 1986 by a group of hikers from George, a town located in the Garden Route area of the Western Cape.  The club organises hiking events that take place during Tuesday and Saturday mornings, as well as backpack and weekend excursions and longer trips ranging between 3 and 8 days.  Tuesday hikes are limited to 3 hours (approx. 10 km) except for the first Tuesday of the month when a longer hike is arranged and hikers are invited to bring along and enjoy something to eat and drink.  Saturday hikes range between 12 to 20 km, with an average duration of between 4 and 7 hours.

If you are a guest joining us for a hike, please read IMPORTANT INFORMATION and complete an indemnity form and hand it to the hike leader before the hike commences.  The form is available here INDEMNITY FORM.  Also available in Afrikaans here VRYWARINGSVORM.